Download our course program for 2024!

Waarom is kwaliteit zo belangrijk bij de productie van vaccins?

Waarom is kwaliteit zo belangrijk bij de productie van vaccins?

Waarom is kwaliteit zo belangrijk bij de productie van vaccins?

De farmaceutische industrie speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de volksgezondheid door het ontwikkelen en produceren van medicijnen en vaccins.

Een van de belangrijkste aspecten van de farmaceutische productie is het waarborgen van hoge kwaliteitsnormen om de veiligheid en werkzaamheid van deze producten te waarborgen.

In het geval van vaccins is kwaliteit vooral belangrijk omdat ze worden toegediend aan gezonde individuen om de verspreiding van ziekten te voorkomen. In dit artikel gaan we in op het belang van kwaliteit in de farmaceutische industrie, met de nadruk op vaccins.

Wat is kwaliteit in de farmaceutische industrie?

Kwaliteit is een maatstaf voor de samenhang, veiligheid, En doeltreffendheid van farmaceutische producten.

Het omvat alle aspecten van het productieproces, van onderzoek en ontwikkeling tot productie, verpakking en distributie. Kwaliteitsborging zorgt ervoor dat elke stap in het productieproces voldoet aan vooraf bepaalde normen en richtlijnen, waardoor het risico op defecten, fouten of besmetting die patiënten kunnen schaden, wordt verminderd.

Waarom is kwaliteit belangrijk in de farmaceutische industrie?

Kwaliteit is om verschillende redenen van cruciaal belang in de farmaceutische industrie:

Patienten veiligheid

Het primaire doel van farmaceutische productie is het verbeteren van de gezondheid van de patiënt. Zorgen voor hoge kwaliteitsnormen gedurende het hele productieproces is essentieel om ervoor te zorgen dat medicijnen en vaccins veilig en effectief zijn wanneer ze aan patiënten worden toegediend. Fouten, defecten of besmetting kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de patiënt, dus kwaliteit is van cruciaal belang om het risico op bijwerkingen te verminderen.

Naleving van voorschriften

Farmaceutische productie is sterk gereguleerd om de veiligheid en werkzaamheid van medicijnen en vaccins te waarborgen. Kwaliteitsnormen vormen een belangrijk onderdeel van deze voorschriften en bedrijven moeten voldoen aan strikte richtlijnen om te worden goedgekeurd voor gebruik bij patiënten. Het niet voldoen aan de kwaliteitsnormen kan leiden tot wettelijke boetes of het terugroepen van producten, wat de reputatie en financiële levensvatbaarheid van het bedrijf schaadt.

Kosteneffectieve productie

Kwaliteitsborging kan ook helpen de kosten van de farmaceutische productie te verlagen. Door potentiële problemen vroeg in het productieproces te identificeren en aan te pakken, kunnen bedrijven kostbare vertragingen of productterugroepingen als gevolg van kwaliteitsproblemen voorkomen. Bovendien kunnen hoogwaardige productieprocessen de efficiëntie verbeteren en afval verminderen, wat resulteert in kostenbesparingen.

Hulp nodig bij het upgraden van uw kwaliteitssysteem?
Bekijk onze GxP Quality Assurance-services!
Ontdekken

Het belang van kwaliteit bij de productie van vaccins

Vaccins zijn een cruciaal instrument om de verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen. De toediening ervan aan gezonde personen vereist echter een hoog niveau van veiligheid en werkzaamheid, waardoor kwaliteitsnormen bijzonder belangrijk zijn bij de productie van vaccins. Hier zijn enkele redenen waarom kwaliteit van cruciaal belang is bij de productie van vaccins:

Bijwerkingen voorkomen

Vaccins worden toegediend aan gezonde personen, waardoor veiligheid een topprioriteit is. Kwaliteitsnormen bij de productie van vaccins helpen ervoor te zorgen dat het eindproduct vrij is van verontreinigingen of andere problemen die bijwerkingen kunnen veroorzaken.

Vertrouwen van het publiek

Publiek vertrouwen is essentieel voor het succes van vaccinatiecampagnes. Problemen met de veiligheid of werkzaamheid van vaccins kunnen het vertrouwen van het publiek in het product aantasten, wat leidt tot lagere vaccinatiegraad en een grotere verspreiding van ziekten. Hoogwaardige vaccinproductie kan helpen het vertrouwen in vaccins op te bouwen en publieke deelname aan vaccinatiecampagnes aan te moedigen.

Tijdige beschikbaarheid

De productie van vaccins vereist een zeer gespecialiseerd en complex proces. Door gedurende het hele productieproces te zorgen voor hoge kwaliteitsnormen, kunnen vertragingen of tekorten in de levering van vaccins worden voorkomen, waardoor tijdige beschikbaarheid wordt gegarandeerd wanneer dat nodig is.

Conclusie

De farmaceutische industrie speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de volksgezondheid door het ontwikkelen en produceren van medicijnen en vaccins.

Kwaliteit is van cruciaal belang om de veiligheid, werkzaamheid en naleving van deze producten te waarborgen. In het geval van vaccins is kwaliteit vooral belangrijk omdat ze worden toegediend aan gezonde individuen om de verspreiding van ziekten te voorkomen.

Door tijdens het hele productieproces hoge kwaliteitsnormen te handhaven, kunnen bedrijven de patiëntveiligheid verbeteren, aan de regelgeving voldoen en de kosten verlagen, terwijl ze tegelijkertijd het vertrouwen van het publiek in de producten die ze produceren, opbouwen.

Regelgevende richtlijnen voor de productie van vaccins

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een aantal technische rapporten over Good Manufacturing Practices (GMP) gepubliceerd die van toepassing zijn op de productie van vaccins. Enkele van de relevante WHO GMP technische rapportreeksen omvatten:

 1. WHO Technical Report Series No. 961, Annex 5: Modelrichtlijnen voor de opslag en het transport van tijd- en temperatuurgevoelige farmaceutische producten. Dit rapport geeft richtlijnen voor de opslag en het transport van vaccins, die vaak tijd- en temperatuurgevoelig zijn.

 2. WHO Technical Report Series No. 986, Annex 2: Aanvullende richtlijnen voor goede fabricagepraktijken voor de fabricage van steriele farmaceutische producten. Dit rapport geeft richtlijnen voor de vervaardiging van steriele producten, waaronder vaccins, die onder aseptische omstandigheden moeten worden geproduceerd.

 3. WHO Technical Report Series No. 970, Annex 3: WHO-richtlijnen voor de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van recombinant-DNA-afgeleide vaccins, inclusief genetisch gemodificeerde levende vaccins. Dit rapport biedt richtlijnen voor de ontwikkeling, productie en kwaliteitscontrole van recombinant-DNA-afgeleide vaccins, inclusief genetisch gemodificeerde levende vaccins.

 4. WHO Technical Report Series No. 986, Annex 4: Goede productiepraktijken voor farmaceutische producten: hoofdprincipes. Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste principes van GMP voor farmaceutische producten, waaronder vaccins.

 5. WHO Technical Report Series No. 961, Bijlage 9: Richtlijnen voor verpakkingen voor farmaceutische producten. Dit rapport biedt richtlijnen voor de verpakking van farmaceutische producten, inclusief vaccins, om ervoor te zorgen dat ze stabiel en effectief blijven tijdens opslag en transport.

Deze rapporten bieden richtlijnen voor de GMP-vereisten voor de productie van vaccins, inclusief het productieproces, kwaliteitscontrole, opslag en transport en verpakking. Het is belangrijk dat vaccinfabrikanten zich aan deze richtlijnen houden om ervoor te zorgen dat hun producten veilig, effectief en van hoge kwaliteit zijn.

Europese Commissie (EC), EudraLex deel IV, deel 1

De Europese Unie (EU) heeft een aantal Good Manufacturing Practice (GMP)-richtlijnen gepubliceerd die van toepassing zijn op de productie van vaccins. Enkele van de relevante EU GMP-richtlijnen zijn:

 1. EudraLex Volume 4 – Good Manufacturing Practice (GMP)-richtlijnen : Dit document geeft een overzicht van de GMP-vereisten voor de fabricage van geneesmiddelen in de EU. Hoofdstuk 2 behandelt de GMP-eisen voor biologische geneesmiddelen, waaronder vaccins.

 2. EudraLex Volume 4 – Bijlage 1: Vervaardiging van steriele geneesmiddelen : deze bijlage bevat richtlijnen voor de vervaardiging van steriele geneesmiddelen, met inbegrip van vaccins. De bijlage behandelt onderwerpen als omgevingscontrole, personeel, apparatuur en procesvalidatie.

 3. EudraLex Volume 4 – Bijlage 2: Vervaardiging van biologisch werkzame stoffen en geneesmiddelen voor menselijk gebruik : deze bijlage bevat richtlijnen voor de GMP-vereisten voor de vervaardiging van biologisch werkzame stoffen en geneesmiddelen voor menselijk gebruik, met inbegrip van vaccins. De bijlage behandelt onderwerpen als procesvalidatie, kwaliteitscontrole en stabiliteitstesten.

 4. EudraLex Volume 4 – Bijlage 13: Geneesmiddelen voor onderzoek : deze bijlage bevat richtlijnen voor de productie en controle van geneesmiddelen voor onderzoek, met inbegrip van vaccins. De bijlage behandelt onderwerpen als GMP-vereisten voor geneesmiddelen voor onderzoek, documentatie en etikettering.

 5. EudraLex Volume 4 – Bijlage 14: Vervaardiging van producten die zijn afgeleid van menselijk bloed of plasma : deze bijlage bevat richtlijnen voor de GMP-vereisten voor de vervaardiging van producten die zijn afgeleid van menselijk bloed of plasma, inclusief bepaalde soorten vaccins. In de bijlage komen onderwerpen aan de orde als donorselectie, inzameling en testen en verwerking.

Deze richtlijnen bieden gedetailleerde vereisten en richtlijnen voor de productie, kwaliteitscontrole en testen van vaccins in de EU.

Het is belangrijk dat vaccinfabrikanten zich aan deze richtlijnen houden om ervoor te zorgen dat hun producten veilig, effectief en van hoge kwaliteit zijn.

De regelgevende instanties van de EU, zoals het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de nationale bevoegde instanties van de EU-lidstaten, zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving van deze richtlijnen door middel van inspecties en andere regelgevende activiteiten.

GMP-regelgevingsvereisten van de Amerikaanse Food and Drug Administration

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft een aantal Good Manufacturing Practice (GMP)-richtlijnen gepubliceerd die van toepassing zijn op de productie van vaccins. Enkele van de relevante FDA GMP-richtlijnen zijn:

 1. Code of Federal Regulations (CFR) Titel 21, delen 210 en 211 : deze voorschriften schetsen de GMP-vereisten voor farmaceutische producten, inclusief vaccins.

 2. Leidraad voor de industrie: Steriele geneesmiddelen geproduceerd door aseptische verwerking – Huidige goede productiepraktijken : Dit richtsnoer geeft aanbevelingen voor de productie van steriele geneesmiddelen, inclusief vaccins, met behulp van aseptische verwerking.

 3. Leidraad voor de industrie: procesvalidatie : algemene principes en praktijken: dit richtsnoer geeft aanbevelingen voor de validatie van processen die worden gebruikt bij de vervaardiging van farmaceutische producten, waaronder vaccins.

 4. Leidraad voor de industrie: kwaliteitssysteembenadering van farmaceutische CGMP-regelgeving : dit richtsnoer bevat aanbevelingen voor het opzetten en onderhouden van een uitgebreid kwaliteitssysteem om naleving van de GMP-regelgeving te waarborgen, inclusief die welke van toepassing zijn op de productie van vaccins.

 5. Leidraad voor de industrie: onderzoeken van testresultaten die buiten de specificatie vallen (OOS) voor farmaceutische productie : deze leidraad geeft aanbevelingen voor het onderzoeken van testresultaten die buiten de specificatie vallen voor de productie van vaccins, inclusief het vaststellen van procedures voor het omgaan met afwijkingen van vastgestelde specificaties.

 6. Leidraad voor de industrie: gegevensintegriteit en naleving van geneesmiddelen CGMP : dit richtsnoer bevat aanbevelingen voor het handhaven van de gegevensintegriteit bij de vervaardiging van farmaceutische producten, waaronder vaccins.

 7. Leidraad voor de industrie: Sluitsystemen voor containers voor het verpakken van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en biologische geneesmiddelen : dit richtsnoer geeft aanbevelingen voor het ontwerp en het testen van sluitsystemen voor containers die worden gebruikt bij het verpakken van vaccins.

Deze richtlijnen zijn niet uitputtend en aanvullende richtlijnen kunnen van toepassing zijn op basis van het specifieke vaccin dat wordt vervaardigd.

Jaap Koster
Jaap Koster
pcs-nl.com

Jaap Koster has 39 years of experience in the pharmaceutical industry in North- and South America, Asia, Africa and Europe. Jaap is the CEO of PCS.

Related Posts
Leave a Reply
Cursusbrochure downloaden

Download brochure

Receive our free course brochure in your inbox, including all course updates! Download the course brochure and discover:

Get all the info you need in less than 5 min!