Download our course program for 2024!

Oorsprong van robuuste farmaceutische kwaliteit: de ramp met Elixir Sulfanilamide

Oorsprong van robuuste farmaceutische kwaliteit: de ramp met Elixir Sulfanilamide

Oorsprong van robuuste farmaceutische kwaliteit: de ramp met Elixir Sulfanilamide

De ramp met Elixir Sulfanilamide was een tragische gebeurtenis die plaatsvond in 1937, waarbij meer dan 100 mensen om het leven kwamen, waaronder veel kinderen. De tragedie bracht de toenmalige tekortkomingen van het farmaceutische regelgevingskader aan het licht en leidde tot aanzienlijke veranderingen in de geneesmiddelenregulering en kwaliteitscontrole in de Verenigde Staten.

In die tijd was de staat van farmaceutische kwaliteit veel minder gereguleerd dan nu het geval is. De Pure Food and Drug Act uit 1906 was het belangrijkste regelgevingskader voor farmaceutische producten. Deze wet was echter vooral gericht op het voorkomen van vervalsing en verkeerde merknaamgeving van geneesmiddelen, en het verplichtte bedrijven niet om bewijs te leveren van de veiligheid of werkzaamheid van hun producten.

Effecten van Elixir Sulfananilamide

De slachtoffers van de ramp met Elixir Sulfanilamide ondervonden ernstige symptomen, waaronder misselijkheid, braken, buikpijn, nierfalen en convulsies. De toxische effecten van diethyleenglycol – een van de belangrijkste ingrediënten van het elixer – leidden tot de dood van meer dan 100 mensen, wat een blijvende indruk achterliet op de behoefte aan betere regelgeving en toezicht in de farmaceutische industrie.

Het elixer

De SE Massengill Company, geleid door Samuel Evans Massengill, ontwikkelde Elixir Sulfanilamide als een smakelijkere vloeibare vorm van het antibioticum sulfanilamide. De chemicus van het bedrijf, Harold Watkins, gebruikte diethyleenglycol als oplosmiddel voor het medicijn, in de overtuiging dat het veilig is voor menselijke consumptie. Diethyleenglycol is echter zeer giftig en het bedrijf heeft geen adequate veiligheidstests uitgevoerd voordat het product op de markt werd gebracht.

Er is geen concreet bewijs dat Massengill of zijn bedrijf op de hoogte was van de problemen met Elixir Sulfanilamide voordat het op de markt werd gebracht. Het gebrek aan wettelijke vereisten voor veiligheidstests in die tijd droeg bij aan het toezicht van het bedrijf en de daaropvolgende tragedie.

De ramp met Elixir Sulfanilamide was een unieke en catastrofale gebeurtenis, maar er waren andere gevallen waarin onveilige medicijnen op de markt kwamen vanwege onvoldoende regulering en toezicht. Geen van deze incidenten leidde echter tot een verlies aan mensenlevens op dezelfde schaal als de ramp met Elixir Sulfanilamide.

Volksgezondheid

Toen de tragedie zich ontvouwde, kreeg het veel publieke aandacht en verontwaardiging. President Franklin D. Roosevelt en het Amerikaanse Congres kwamen snel in actie als reactie op de ramp. In 1938 keurde het Congres de Food, Drug and Cosmetic Act goed, die bedrijven verplichtte bewijs te leveren van de veiligheid van nieuwe medicijnen voordat ze op de markt konden worden gebracht. Deze wetgeving betekende een keerpunt in de drugsregulering en kwaliteitscontrole in de Verenigde Staten.

De ramp met Elixir Sulfanilamide had enkele negatieve gevolgen voor het vertrouwen van het publiek in farmaceutische producten. Mensen werden voorzichtiger en bezorgder over de veiligheid van de medicijnen die ze gebruikten. De langetermijneffecten van de tragedie leidden echter ook tot strengere regelgeving en betere kwaliteitscontrolemaatregelen, die uiteindelijk bijdroegen aan het verbeteren van de veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen en het herstellen van het vertrouwen van het publiek in de farmaceutische industrie.

Conclusie

Concluderend, de ramp met Elixir Sulfanilamide was een cruciale gebeurtenis die destijds de tekortkomingen van het farmaceutische regelgevingskader in de Verenigde Staten aan het licht bracht. De tragedie leidde tot belangrijke veranderingen in de regelgeving voor geneesmiddelen, waaronder de goedkeuring van de Food, Drug, and Cosmetic Act van 1938, die strengere eisen stelde voor het testen van de veiligheid van geneesmiddelen en kwaliteitscontrole. De ramp herinnert aan het belang van waakzaamheid en toezicht bij de ontwikkeling en marketing van farmaceutische producten om de volksgezondheid te waarborgen en toekomstige tragedies te voorkomen.

Jaap Koster
Jaap Koster
pcs-nl.com

Jaap Koster has 39 years of experience in the pharmaceutical industry in North- and South America, Asia, Africa and Europe. Jaap is the CEO of PCS.

Related Posts
Cursusbrochure downloaden

Download brochure

Receive our free course brochure in your inbox, including all course updates! Download the course brochure and discover:

Get all the info you need in less than 5 min!