Download our course program for 2024!

Nationale regelgevende instanties in de EU (bevoegde instantie)

Nationale regelgevende instanties in de EU (bevoegde instantie)
1.

Wat is een Bevoegde autoriteit in de Europese Unie?

Bevoegde autoriteiten

Het Europees Geneesmiddelenbureau werkt nauw samen met de nationale bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) die verantwoordelijk zijn voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

De nationale bevoegde autoriteiten zijn primair verantwoordelijk voor de toelating van in de EU beschikbare geneesmiddelen die de gecentraliseerde procedure niet doorlopen.

Voor een lijst van alle bevoegde autoriteiten in de Europese Unie, volg deze link .

Bevoegde Autoriteit in Nederland

Terwijl de meeste landen één entiteit hebben voor het verlenen van vergunningen en inspecties van farmaceutische fabrikanten, importeurs en distributie, heeft Nederland ervoor gekozen om de verantwoordelijkheid voor het verlenen van vergunningen en inspecties te verdelen over twee overheidsinstanties; de IGJ en Farmatec.

Farmatec - CIBG
Farmatec - CIBG

Farmatec - Ontvangt input van de IGJ over de goedkeuring of intrekking van farmaceutische licenties. Onderdeel van de CIBG.

IGJ - Ministerie van Volksgezondheid
IGJ - Ministerie van Volksgezondheid

IGJ - Beoordeling op naleving van GxP-richtlijnen, levert input aan Farmatec over de uitkomst van inspecties.

Jaap Koster
Jaap Koster
pcs-nl.com

Jaap Koster has 39 years of experience in the pharmaceutical industry in North- and South America, Asia, Africa and Europe. Jaap is the CEO of PCS.

Related Posts
Leave a Reply
Cursusbrochure downloaden

Download brochure

Receive our free course brochure in your inbox, including all course updates! Download the course brochure and discover:

Get all the info you need in less than 5 min!