Download our course program for 2024!

Fabricage- en invoerautorisatie (MIA) GMP-licentie

Fabricage- en invoerautorisatie (MIA) – GMP-licentie
1.

Wat is een Productie en invoervergunning in de farma?

Een productie- en invoervergunning (gewoonlijk MIA genoemd) is een soort vergunning die wordt gebruikt in de farmaceutische industrie. Hoewel een MIA de officiële naam van de licentie is, verwijzen sommigen naar een MIA als een “GMP-licentie”.

Wanneer heb ik een MIA nodig?

U heeft een Fabricage- en Importvergunning (MIA) nodig als u aan een van de volgende twee voorwaarden voldoet;

  • U importeert GMP-gereguleerde geneesmiddelen van buiten de Europese Unie naar de Europese Unie,
  • U bent een fabrikant van geneesmiddelen binnen de Europese Unie.

Hoe krijg ik een MIA?

In tegenstelling tot ISO kunt u geen productie- en importautorisatie “aanvragen”. Er is geen bedrijf dat u kunt uitnodigen om een inspectie uit te voeren tegen de GMP’s en u vervolgens te certificeren.

Als u geneesmiddelen importeert of vervaardigt, moet u uw rechtspersoon registreren bij uw lokale regelgevende instantie.

In Nederland moet u uw rechtspersoon aanvragen bij Farmatec, de vergunningverlenende instantie in Nederland voor farmaceutische licenties.

Als u in andere Europese landen bent gevestigd, moet u een aanvraag indienen bij uw lokale regelgevende instantie. Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

Ga voor een uitgebreide lijst van alle bevoegde autoriteiten in de Europese Unie naar de website van het Europees Geneesmiddelenbureau .

Na de aanvraag

Als uw aanvraag is geaccepteerd, wordt er een inspectie van uw locatie gepland. De nationale regelgevende instantie zal bij het plannen van inspecties een op risico’s gebaseerde benadering gebruiken. Kritieke sites worden eerst geïnspecteerd. Bijv.; fabrikanten die betrokken zijn bij de productie van Covid-vaccins krijgen voorrang op fabrikanten van andere producten.

U moet ervoor zorgen dat u goed voorbereid bent op de wettelijke inspectie. Controleer of u alle EU GMP-vereisten en alle lokale wettelijke vereisten hebt geïmplementeerd.

U moet ervoor zorgen dat u goed voorbereid bent op de wettelijke inspectie. Controleer of u alle EU GMP-vereisten en alle lokale wettelijke vereisten hebt geïmplementeerd.

Voor bedrijven buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Bent u fabrikant van geneesmiddelen buiten de Europese Economische Ruimte en wilt u medicijnen exporteren naar de EU, dan heeft u mogelijk geen vervaardigings- en invoervergunning nodig.

Uw importeur in de Europese Economische Ruimte (EER) is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een MIA om uw producten in de EU te importeren. De importeur toetst uw faciliteiten aan de hand van de EU GMP voordat u importeert.

Als u de GMP-keuring van de importeur doorstaat, bent u “GMP gecertificeerd bij volmacht”. U wordt hoogstwaarschijnlijk niet geïnspecteerd door een regelgevende instantie van de EU, maar u kunt hoe dan ook exporteren naar de Europese Unie.

Kan ik naar de hele EU exporteren na keuring door mijn importeur?

Nee. Hoewel de importeur verklaart dat u “voldoet aan de EU GMP-vereisten”, zal elke extra importeur dezelfde controle moeten uitvoeren. Als u wordt geïnspecteerd door een EU-regelgevende instantie en u slaagt voor de inspectie, kunt u na ontvangst van uw GMP-certificaat exporteren naar alle importeurs in de EU.

Jaap Koster
Jaap Koster
pcs-nl.com

Jaap Koster has 39 years of experience in the pharmaceutical industry in North- and South America, Asia, Africa and Europe. Jaap is the CEO of PCS.

Related Posts
Leave a Reply
Cursusbrochure downloaden

Download brochure

Receive our free course brochure in your inbox, including all course updates! Download the course brochure and discover:

Get all the info you need in less than 5 min!