Download our course program for 2024!

Zelfinspectie en controle Straatsburg 2001

ZELFINSPECTIE EN CONTROLEREN – PRINCIPES EN PRAKTIJK – Voorbereiden, organiseren en uitvoeren van professionele GMP inspecties Afgevaardigden krijgen de gelegenheid om casestudy’s van daadwerkelijke inspecties te analyseren, om storingen in het kwaliteitssysteem te diagnosticeren. In een rollenspelsituatie, delegeren zal worden verplicht om een “afrondingssessie” te geven voor de inspecties in kwestie, en worden geacht hun conclusies en aanbevelingen te verdedigen en te rechtvaardigen. Uitgebreid overzicht van verschillende inspectiesituaties, bijv intern, extern, leveranciers etc. en de verschillende inspecties benaderingen die kunnen worden toegepast, bijv. traceer vooruit, traceer terug, klachten. Toepassen van het ,,3 A-principe” bij inspecties.
Bestandstype: pdf
Categorieën: Auditing & Supplier Qualification
Tags: Audit, GMP
Downloads: 1
Cursusbrochure downloaden

Download brochure

Receive our free course brochure in your inbox, including all course updates! Download the course brochure and discover:

Get all the info you need in less than 5 min!